Badania zakażeń przewodu pokarmowego

Badania zakażeń przewodu pokarmowego

  • posiewy kału w kierunku Salmonella, Shigella, Yersinia enterolitica, Campylobacter,   enterokrwotocznych Eschericha Coli
  • posiewy kału w kierunku Salmonella, Shigella do karty zdrowia
  • posiewy wymazów z odbytu  w kierunku Salmonella, Shigella, Yersinia enterolitica, Campylobacter,  enterokrwotocznych Eschericha Coli
  • wykrywanie zakażeń przewodu pokarmowego spowodowanych toksyn Clostridium difficile A/B
  • wykrywanie antygenu Helicobacter pylori w kale
  • posiewy kału na nosicielstwo patogenów alarmowych
  • wykrywanie zakażeń rota i adenowirusami

Szczegółowe informacje na temat pobierania materiału do badań oraz wszelkie informacje mogą Państwo uzyskać pod numerami telefonów (89) 524 83 88